Pakiet Mały

300 zł, 5 ujęć, 5 odbitek 15x23 cm, (wykupione pliki na nośniku DVD),
- każda dodatkowe ujęcie z odbitką 15x23 cm - 70 zł
- dodatkowa odbitka 15x23 cm - 3,50 zł
- dotakowa odbitka 20x30 cm - 8 zł
- dodatkowa odbitka 30x40 cm - 20 zł
Nie wydaję niewykupionych i nieobrobionych plików.

...

Pakiet Duży

570 zł, 10 ujęć, 10 odbitek 20x30 cm, (wykupione pliki na nośniku DVD)
- każda dodatkowe ujęcie z odbitką 20x30 cm - 70 zł
- dodatkowa odbitka 15x23 cm - 3,50 zł
- dotakowa odbitka 20x30 cm - 8 zł
- dodatkowa odbitka 30x40 cm - 20 zł
Nie wydaję niewykupionych i nieobrobionych plików.

...

© White Butterfly Studio